Stondinwyr

Rhaid i'r holl stondinwyr gael yr yswiriant atebolrwydd cyhoeddus priodol, a rhaid i unrhyw offer trydanol yn cael eu profi yn unol a PAT. Rhaid i'r holl stondinwyr sicrhau bod eu tystysgrifau PAT gyda nhw i'w harchwilio ar y diwrnod.