Skip to: Site menu | Main content

CROESO!

Croeso i wefan Menter Iaith Sir Benfro!

Nod y Fenter yw hybu ac ehangur defnydd or Gymraeg yn Sir Benfro. Ein prif feusydd gwaith yw: Teuluoedd, Pobl Ifanc a Cymunedol.

"Menter yw hon in herio

Rhoi hwb ir iaith ar lawr bro"  W.O.


DIGWYDDIADAU

Cliciwch ar boster i'w ehangu

Cliciwch ar boster i'w ehangu

GWNEWCH Y PETHAU BYCHAIN

Adnodd Menter Iaith Sir Benfro ar gyfer hybur defnydd or Gymraeg Bwriad yr adnodd hwn yw annog pawb ohonom yn Sir Benfro i gynyddu ein defnydd or Gymraeg er mwyn sicrhau ei goroesiad. Maer Gymraeg yn perthyn i Sir Benfro gyfan ac maer canllawiau hyn yn cynnig dulliau ymarferol o ledaenu ei defnydd. Byddwch wrol a manteisiwch ar bob cyfle i hyrwyddor Gymraeg o ran balchder ac o ran rhoi cyfle i bawb iw chlywed ai gweld yn gyson. Byddai mabwysiadur canllawiau hyn yn ychwanegu at y str o ewyllys da sydd ir iaith ymhob cwr or sir. Trwy ddefnyddior Gymraeg yn fynych y gwelir ei gloywi ai pharhad. Trwy ddefnyddior Gymraeg yn anfynych y gwelir ei herydu ai thranc.

I weld y ddatganiad sy'n cyd-fynd 'r ddogfen, cliciwch yma.

Maer adnodd Gwnewch y Pethau Bychain ar gael ar ffurf CD neu gellir ei lawrlwytho yma.