Skip to: Site menu | Main content

CYFIEITHU

Cyfieithu ar Bapur

Maeír Fenter yn cynnig gwasanaeth cyfieithu am ddim ar gyfer cyfieithu posteri, tocynnau a dogfennau hyd at 250 o eiriau i sefydliadau o fewn y sir.

Os oes gennych ddogfen sydd yn fwy rydym fel arfer yn eu hanfon at Gyfieithydd Allanol a gallwn drafod y gost gyda chi.

Cyfieithu ar y Pryd

Mae gennym offer Cyfieithu ar y Pryd syín cynnwys 32 o glustffonau a meicroffon ar gyfer defnydd mewn cyfarfodydd, seminarau ac ati.

Gellir llogiír offer am £50 am 20 clustffon a £10 arall am y set lai o 12 clustffon.

Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.